בחר את שרת ה-VPN שברצונך להתקין: 

 VPN Cisco | VPN Check Point | VPN Fotigate | VPN Junpier

 

לפרטים והצטרפות ל smart support   בדיקת מהירות הגלישה