Routers

לקוח יקר,
בזק בינלאומי מברכת אותך על הצטרפותך לשירות האינטרנט שלה. מדריך זה ינחה אותך כיצד להתחבר לרשת האינטרנט באמצעות מודם/נתב אלחוטי .NB403-IL

תנאי שימוש

  1. ביצוע הפעולות המתוארות הינו באחריותך המלאה בלבד.
  2. בזק בינלאומי אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות לקבצים ולמידע הנמצאים או מותקנים במחשב בכלל ולמערכת ההפעלה ו/או לאיזה היישומים/תוכנות בפרט, בשל התקנת התוכנות ו/או היישומים ו/או בשל פעילותם לאחר ההתקנה, בגין ביצוע איזו מן הפעולות המתוארות במסמך זה.

  • כל הזכויות שמורות לבזק בינלאומי בע"מ
  • תמיכה טכנית: 3014*
  • www.bezeqint.net