בדיקת סנכרון

  • סטטוס התקדמות:
  • share

אנא בצעו את הפעולות בסדר הבא

גשו לנתב ובדקו את נורית הסנכרון
בנתבי בזק מסומנת כ-DSL/WAN , בנתבי הוט מסומנת כ-@

פעולה ראשונה

לאחר איתור הנורה על הנתב, בדקו את סטטוס הנורה
ולחצו על הכפתור שמייצג את הסטטוס המתאים

פעולה שנייה

נורית הסנכרון שלכם: