iKeeper IOS
  • iKeeper Mobile
  • iKeeper Guard

להורדה והתקנת התוכנה על מחשבך, אנא פעל ע"פ ההוראות הבאות:

  1. IKeeper Mobile לאייפון
  2. הורדת האפליקציה למכשיר האייפון של ילדכם
  3. התקנת התוכנה
  4. דף החסימה וחיפוש בטוח
  5. האפליקציה

להורדה והתקנת התוכנה על מחשבך, אנא פעל ע"פ ההוראות הבאות:

  1. אודות iKeeper Guard
  2. הורדת האפליקציה למכשיר ההורה
  3. התקנת התוכנה
  4. יצירת פרופילים - עבור הילד\ה
  5. יצירת פרופיל עבור המחשב אישי
  6. מבנה חלון הפרופילים
  7. ממשק האפליקציה
  8. שירותי מיקום
  • כל הזכויות שמורות לבזק בינלאומי בע"מ
  • תמיכה טכנית: 3014*
  • www.bezeqint.net