iKeeper Android
  • iKeeper Mobile
  • iKeeper Guard

להורדה והתקנת התוכנה על מחשבך, אנא פעל ע"פ ההוראות הבאות:

  1. אודות iKeeper Mobile
  2. הורדת התוכנה למכשיר
  3. התקנת התוכנה
  4. מראה חזותי של iKeeper Mobile
  5. תפעול הגדרות דפדפן iKeeper Mobile

להורדה והתקנת התוכנה על מחשבך, אנא פעל ע"פ ההוראות הבאות:

  1. אודות iKeeper Guard
  2. הורדת האפליקציה למכשיר ההורה
  3. התקנת התוכנה
  4. יצירת פרופילים - עבור הילד\ה
  5. יצירת פרופיל עבור המחשב אישי
  6. מבנה חלון הפרופילים
  7. ממשק האפליקציה ויכולות המוצר
  • כל הזכויות שמורות לבזק בינלאומי בע"מ
  • תמיכה טכנית: 3014*
  • www.bezeqint.net