מחירון 014 לשיחות לחו"ל

תעריף מנוי קבוע נייח
תעריף מנוי מזדמן נייח
*תעריף מנוי קבוע נייד
*תעריף מנוי מזדמן נייד

הערות:
  • מנוי קבוע - הינו מנוי, אשר מסר בידי בזק בינלאומי הרשאה לחיוב אמצעי תשלום תקף בגין השיחות שביצע.
  • מנוי רגיל (מזדמן) - הינו מנוי (המחייג באמצעות קידומת 00 או 014) שלא מסר בידי בזק בינלאומי הרשאה לחיוב.
  • התעריפים הינם בש"ח לדקת שיחה וכוללים מע"מ.
  • החיוב בפועל ייעשה על פי יחידת חיוב של שניה אחת.
  • שיחות שמקורם בטלפונים ניידים (סלולאריים) של מפעילי תקשורת ישראליים, יחויבו בתוספת דמי קישור גומלין לכל דקת שיחה בסך של 7.35 אגורות כולל מע"מ. התוספת תחול על התעריף של הלקוח.
  • בכפוף להסכם התקשורת לשירותי אינטרנט, טלפוניה פנים-ארצית ובינלאומית כפי שמופיע באתר החברה.