שירותי ניתוב שיחות מאפשרים לך להיות זמין בכל עת ולהחליט איפה ומתי לקבל את השיחות. לבחירתך מספר אפשרויות לניתוב שיחות:

 • "עקוב אחרי"
 • "עקוב אחרי" כאשר המספר תפוס
 • "עקוב אחרי" כאשר אין מענה"
 • "עקוב אחרי" לתא קולי

עקוב אחרי

השירות מאפשר לנתב את כלל השיחות למספר טלפון אחר שתבחרו 
 
הפעלת השירות:
 • הרם את השפורפרת, חייג 72* והמתן להודעה קולית
 • הקש את המספר אליו תרצה לנתב את כלל השיחות (כולל קידומת) 
 • לסיום הקש # והמתן לצליל ניתוק

 

ביטול השירות:

 • הרם את השפורפרת וחייג #72
 • תושמע הודעה על ביטול ההפנייה

 

חשוב לדעת!

 • בהפעלת "עקוב אחרי" למנוי שאינו של בזק בינלאומי, תחויה בתעריף דקת שיחה לקו נייח/נייד, בהתאם לתוכנית התעריפים אליה אתם מנוי. 
 

"עקוב אחרי" כאשר המספר תפוס

השירות מאפשר לנתב את השיחות למספר טלפון אחר שתבחר כאשר הקו שלך תפוס (ואין לך שירות שיחה ממתינה)
 
הפעלת השירות:
 • הרם את השפורפרת, חייג 73* והמלהודעה קולית
 • הקש את המספר אליו תרצה לנתב את השיחות (כולל קידומת) כאשר הקו שלך תפוס
 • לסיום הקש # והמתן לצליל ניתוק

 

ביטול השירות:

 • הרם את השפורפרת וחייג #73
 • תושמע הודעה על ביטול ההפנייה

 

חשוב לדעת!

 • בהפעלת "עקוב אחרי" למנוי שאינו של בזק בינלאומי, תחויב בתעריף דקת שיחה לקו נייח/נייד, בהתאם לתוכנית התעריפים אליה אתה מנוי. 
 

עקוב אחרי כאשר אין מענה

השירות מאפשר לנתב את כלל השיחות למספר טלפון אחר שתבחר כאשר לא ענית לשיחה במשך 30 שניות
 
הפעלת השירות:
 • הרם את השפורפרת, חייג 74* והמתן להודעה קולית
 • הקש את המספר אליו תרצה לנתב את כלל השיחות (כולל קידומת) 
 • לסיום הקש # והמתן לצליל ניתוק

 

ביטול השירות:

 • הרם את השפורפרת וחייג #74
 • תושמע הודעה על ביטול ההפנייה

 

חשוב לדעת!

 • בהפעלת "עקוב אחרי" למנוי שאינו של בזק בינלאומי, תחויה בתעריף דקת שיחה לקו נייח/נייד, בהתאם לתוכנית התעריפים אליה אתה מנוי. 
 

עקוב אחרי לתא הקולי

השירות מאפשר לנתב את כלל השיחות ישירות לתא הקולי מבלי שהטלפון יצלצל 
 
הפעלת השירות:
 • הרם את השפורפרת, חייג 75* והמתן להודעה קולית
 • תושמע הודעה המיידעת כי כלל השיחות יופנו ישירות לתא הקולי
 • לסיום הקש # והמתן לצליל ניתוק

 

ביטול השירות:

 • הרם את השפורפרת וחייג #75
 • תושמע הודעה על ביטול ההפנייה

 

חשוב לדעת!

 • בהפעלת "עקוב אחרי" למנוי שאינו של בזק בינלאומי, תחויב בתעריף דקת שיחה לקו נייח/נייד, בהתאם לתוכנית התעריפים אליה אתה מנוי . 
 

שאלות נפוצות

עוד שאלות נפוצות