שירות שיחה ממתינה מאפשר לקבל שיחת טלפון נוספת בעוד אתה מנהל שיחה אחרת. כשתשמע צליל המעיד על כך ששיחה נוספת ממתינה לך, תוכל לבחור האם לקבל אותה או לא.

במידה ותבחר לקבל את השיחה הממתינה, השיחה הראשונה תיכנס להמתנה.

בכדי לקבל את השיחה השנייה ולשים את השיחה הראשונה בהמתנה, לחץ על כפתור ה"איתות"
או לחיצה קצרה על לחיץ ניתוק השיחה.

שאלות נפוצות

עוד שאלות נפוצות