השירות מאפשר לקיים שיחה משותפת עם עד 3 משתתפים נוספים.
 
כיצד מבצעים שיחת ועידה?
  • חייג לנמען הראשון
  • במהלך השיחה, הקש על מקש "איתות" או לחיץ הניתוק
  • בקבלת צליל חיוג, חייג ליעד הנוסף שתרצה לצרף לשיחה
  • במענה של היעד הנסף, הקש שוב על מקש "איתות" או לחיץ הניתוק והנמען הנוסף יצורף לשיחה
  • להוספת נמען נוסף, בצע שוב סדר פעולות זה

שאלות נפוצות

עוד שאלות נפוצות