cyber shield product banner

Cyber Shield

שכבת הגנה מתקדמת למחשב ולרשת

שכבת הגנה מתקדמת למחשב ולרשת
מפני מתקפות כופר והשתלטות על קבצים

ה-Cyber Shield הינה שכבת הגנה בלעדית מפני השתלטות על קבצים ובקשות כופר, והיא מספקת הגנה מפני גורמים עוינים ברשת (עברייני רשת/ האקרים) שמטרתם להשתלט על קבצים ומחשבים באמצעות נוזקה (תוכנה) ולבקש כופר עבור שחרורם. הצטרפו לשירות ותזכו להגנה מפני מתקפות כופר במחשב, בטאבלט ובנייד בגלישה ברשת הביתית.

השירות הרשתי - מספק הגנה בזמן גלישה באמצעות מכשירים המחוברים לרשת הביתית המנויה לשירות, בצורה קווית או אלחוטית מפני נוזקת כופר העוברת דרך רשת האינטרנט. השירות הרשתי אינו פועל על דואר אלקטרוני, אתרים מאובטחים (דוגמת https), רשתות חברתיות, משחקים, תוכנות מסרים מיידים, צ'אט, Tunnel VPN Site to Site ו/או הצפנת תקשורת, תוספי גלישה Peer to Peer, Tor , דומיהם ושירותי Proxy וכיוב'.
השירות המקומי - מספק הגנה על המחשב (מערכת הפעלה Windows בלבד) מפני נוזקת כופר.
מובהר בזאת, כי השירות עובד באופן המיטבי ובהתאם לתנאים המפורטים מעלה ובתקנון השירות רק כאשר הלקוח התקין גם את השירות המקומי. לצורך הפעלת השירות המקומי על הלקוח לעמוד בדרישות הסף המפורטות להלן:
  • תוכנת הפעלה של Windows 7 SP1 / 8.1+ / 10 (32-64bit)
  • מעבדים במהירות 2GHz ומעלה
  • זיכרון RAM מינימלי של 2G
  • 1.2 GB מקום פנוי בדיסק
*במערכת ההפעלה Windows 7 נדרש להתקין עדכון KB3033929 במקרה שאינו קיים.
השירותים והתוכנה אינם תואמים למערכות ההפעלה iOS או אנדרואיד.
נדרש חיבור לאינטרנט במהלך ההתקנה וכן מעת לעת עבור הפצת עדכוני גרסאות.
  • הפעלת השירותהשירות הרשתי יופעל באופן אוטומטי עם הצטרפותך. על מנת ליהנות מהגנה מקיפה יש להתקין את התוכנה למחשב האישי
  • מדיניות ביטוליםההצטרפות לשירות ללא התחייבות וניתן לבטלו בכל עת
  • תקנון השירותלתקנון השירות לחץ כאן
  • תנאי תשלוםהמחירים כוללים מע"מ
    התשלום עבור השירות הינו במסגרת החשבונית החודשית

מוצרי הגנה נוספים עבורך

מוצרי הגנה נוספים עבורך