הפרויקט שהיקפו מיליון ש"ח נועד לשדרג את מערך המרכזיות של בנק יהב ולהטמיע פתרונות שרידות גיאוגרפית לשעת חירום עבור מוקדי השירות של הבנק.
                             
 
בזק בינלאומי, נבחרה לשדרג את מערך המרכזיות של בנק יהב ולהטמיע פתרונות שרידות גיאוגרפית לשעת חירום עבור מוקדי השירות של הבנק. הבחירה נעשתה לאחר הליך מכרז מקיף אותו קיים בנק יהב, בו נטלו חלק חברות אינטגרציה מובילות בתחום.
 
הפרויקט נועד לייצר לבנק יכולת המשכיות עבודה במצב חירום. לדוגמא, במקרה בו המוקד המרכזי של הבנק בירושלים יושבת, יוכל המוקד בתל אביב לשמש כאתר גיבוי מלא.
המערכת תוכל לעלות לאוויר תוך פרק זמן מינימאלי, בשקיפות מלאה ובמינימום זמן תגובה תוך מתן מענה מלא למערך השירות הטלפוני. שדרוג מערך המרכזיות ישפר את השירות ללקוחות הבנק ויאפשר ניהול אפקטיבי יותר של המוקדים תוך אפשרות להפקת דו"חות בצורה מרוכזת ונגישה לכל בעלי העניין בבנק ממקום מרכזי אחד.
 
עד השלמת הפרויקט, פעלה בבנק יהב מרכזייה עם שרידות מוגבלת וגרסאות שאינן תומכות בפתרונות התקשורת המתקדמים הקיימים כיום.
 
גדי דודיאן, סמנכ"ל ומנהל אגף מחשוב בבנק יהב מסר כי: "הפרויקט, נבנה ותוכנן בתפיסה חדשנית, לשדרוג כלל מערכות הטלפוניה מסוג AVAYA ואיחודן לרשת אחת מגובה, תוך שימת דגש על שכפולי מערכות הליבה כגון IVR, מערכות ניהול המוקד AACC ומערכות פריפריאליות נוספות המקושרת למחשב המרכזי של הבנק".
דודיאן הוסיף, "במסגרת הפרויקט הוקמה פלטפורמה טכנולוגית חדשנית המאפשרת לבנק למנף את היתרונות הגלומים במערך הטלפוניה החדיש, תוך שיפור איכותי של תהליכים עסקיים ותמיכה בפתרונות חדשניים במטרה לשמור על קשר רציף והדוק עם לקוחות הבנק גם במקרים חריגים".
 

חדשות נוספות