איך מעלים אנשי קשר?

מדריך המתאר כיצד מעלים אנשי קשר בBigger.


איך מחלקים

את אנשי הקשר לקבוצות?

מדריך המפרט כיצד נעזרים

במערכת ניהול הלקוחות.