עמוד 1

פרטים כלליים להמחשה
סיכום חשבונית לתקופה להמחשה
אמצעי תשלום ומועד חיוב להמחשה

עמוד 2

חיובים קבועים להמחשה
שירותי אינטרנט וערכים מוספים להמחשה
חיובים חד פעמיים להמחשה

עמוד 3

חשבונית להמחשה
החזרים להמחשה