עמוד 1

פרטים כלליים להמחשה
סיכום החשבונית לתקופה להמחשה
אמצעי תשלום ומועד חיוב להמחשה

עמוד 2

סיכום חשבונית לתקופה להמחשה
חיובים חד פעמיים להמחשה